Blandare för badrum

Faucets for bathrooms

Hos Karag hittar du alla blandare för badrum – badkarsblandare, golvblandare, tvättställsblandare, duschblandare och inbyggnadsblandare och köksblandare.
Samtliga våra badrumsblandare för badrum håller samma höga kvalité som våra andra produkter. Tänk på att en snygg blandare kan vara det som får ett badrum att kännas lite extra lyxigt. Skulle dina badrumsblandare börja droppa eller om du bara har tröttnat på dem så är de ofta enkla att byta ut. En ny blandare kan få ett helt badrum att kännas som nytt.

In Karag you will find all faucets for bathrooms – bath mixer, floor mixer, basin mixer, shower mixer Engineering and kitchen sinks.
All of our bathroom faucets for bathrooms maintains the same high quality as our other products. Remember that a good-looking faucet can be the one that gets a bathroom to feel a little extra luxury. Would your bathroom faucet drip or you just get tired of them, they are often easy to replace. A new faucet can get a full bathrooms feel like new.

P R A X I S

BAGNO RUBINETTERIE

VARFÖR VÄLJA PRAXIS RUBINETTERIE
Kvalite-Design och innovation är dom tre sakerna som speglar Praxis Rubinetteries fi losofi . Vi erbjuder en lång rad av modeller av alla stilar och typer av installation som tillfredsställer allas behov. Det som följer nedan karaktiserar våra blandare.

GARANTI
Alla våra blandare har fem års Fabrikationsgaranti och den finns ett komplett set av reservdelar till alla .

FULLSTÄNDIG MÄSSING KONSTRUKTION
Alla blandare är producerade med högkvalitativ mässing som försäkrar hygienen , tålig användning och långvarig drift .

PERFEKT KVALITET FÖRKROMADE .
Alla kranarna är förkromade på det bästa sätt med förkromning av 15 mikron

EU STANDARD
Alla våra kranar är testade enligt EU standard.

PATRON
Alla kranar har en keramisk patron som standard utrustning .

WHY PRAXIS RUBINETTERIE
Quality – Design – Innovation are the three mainstays of PRAXIS Rubinetterie philosophy. Off ering a large range of models of all styles and types of installation that satisfi es any possible demand. The followings are the main characteristics of our taps.

WARRANTY
All the taps have a fi ve year warranty and are covered by a complete range of spare parts.

FULL BRASS CONSTRUCTION
All the taps are produced by using high quality brass that ensures hygiene, durable use and a long lasting operation.

PERFECT QUALITY CHROME PLATED
All the taps are chrome plated at the best way with chrome plating of 15 micron.

EU REGULATIONS
All the taps are complied with the EU regulations.

CARTRIDGE
All the taps have ceramic cartridge as standard equipment.